TopCrust

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělujete tímto souhlas společnosti Kornfeil spol. s r.o., IČ: 43441980, se sídlem Čejč 66, 696 14 Čejč, aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala Vaše osobní údaje, a to v rozsahu: Vaše e-mailová adresa.

Vezměte prosím na vědomí následující informace:

Na základě Vámi uděleného souhlasu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání našich obchodních sdělení, a to po dobu trvání Vašeho souhlasu, maximálně po dobu 5 let od jeho udělení. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na [email protected]

Zpracování osobních údajů provádíme my v pozici správce. Osobní údaje pro nás v rámci poskytování služeb může zpracovávat i společnost Justmighty s.r.o., IČ: 02997274, se sídlem Palackého třída 291/51, Královo Pole, 612 00 Brno, která je vůči nám smluvně zavázána chránit Vaše osobní údaje a zpracovávat je pouze v souladu s výše uvedenými účely.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a podrobnosti o jejich zpracování (za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, odkud jsme osobní údaje získali apod.),
  • vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již nemáme zákonný důvod osobní údaje zpracovávat,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo podat stížnost.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese [email protected] Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu.